Eén oplossing voor akoestiek en spraak

Zelfregelende akoestiek

SIAP heeft speciaal voor kerken met te weinig nagalm, d.w.z. die “te droog” klinken, een integrale akoestiek oplossing ontwikkeld. Deze oplossing biedt tegelijkertijd een rijke akoestiek voor orgel, koor en samenzang én een goede spraakverstaanbaarheid. Naar gelang de aard van het geluid (muziek, spraak) past de klank zich automatisch aan: zelfregelende akoestiek. Het orgel, het koor, de muziekinstrumenten maar ook de sprekers en de samenzang krijgen de fijne (akoestische) beleving die een kerkbezoek zo extra waardevol maken. De kerkdienst wordt nóg meer een gezamenlijke integrale beleving.

Kerkmagazine advertentie

Zie onze advertentie in kerkmagazine.nl 

Karakteristieke akoestiek

Orgel, Koor, Samenzang en Spraak

De karakteristieke akoestiek van kerken met een rijke nagalm kan erg mooi en wenselijk zijn, aan de andere kant kan het een nadeel hebben bij spraak (spraakverstaanbaarheid). De oorsprong van de kerken heeft de afgelopen eeuwen onder meer geleid tot grote muzikale composities voor orgel en zang.

Kerk en muziek worden als het ware ‘bevrucht’. In de loop van de tijd zijn er veel kerken die niet langer de gewenste akoestiek hebben. Vaak heeft dit te maken met bouwgeschiedenis (zoals herstel van oorlogsschade / verbouwing door veranderend gebruik) en is hiermee de akoestiek van deze (soms oude kerken) helaas verloren gegaan. Voor spraak kan dit gunstig zijn, voor muziek (die ruimtelijkheid nodig heeft) niet. Ook nieuwbouwkerken hebben vaak een ‘moderne’ akoestiek met (te) weinig nagalm en ruimtelijkheid in de klank.

Bij afwezigheid van een mooie akoestiek klinken het orgel en koor, instrumentalisten en zangers (akoestisch) niet optimaal. Zij klinken dan te “droog”  door gebrek aan nagalm en worden niet “gedragen” .

De integrale SIAP oplossing biedt tegelijkertijd verbetering van zowel de akoestiek als ook de spraakverstaanbaarheid (zelfregelende akoestiek). Hierdoor krijgen alle musici (organist, zangers), de sprekers en de gemeenschap de mooie (akoestische) ervaring die het bezoek aan de kerk extra waardevol maakt. Het kerkbezoek wordt een gemeenschappelijke, integrale ervaring. Het SIAP-systeem voor kerken biedt hoogwaardige muziekweergave, variabele akoestiek en spraakverbetering. Spraakversterking is dus een integraal onderdeel van de installatie. Het unieke van dit is dat spraakversterking en SIAP-akoestiek hand in hand gaan. Dit werkt als volgt: als een akoestische preset actief is (bijv. 3,0 seconden), klinken orgel, koor en zang ruimtelijk en rijk. De akoestiek ‘draagt’ het geluid en men wordt als het ware “omspoelt” door het geluid. Maar zo’n weerkaatsende akoestiek is ongunstig voor de verstaanbaarheid van spraak (het is te luid, galmt teveel en de verstaanbaarheid daalt). Voor een goede spraakverstaanbaarheid is een korte nagalmtijd optimaal, ongeveer 1 seconde. Dit zijn nogal verschillende – in feite tegenstrijdige – akoestische eisen.

Op momenten dat een spreker (dominee)  in de microfoon praat, wordt de SIAP “stemfunctie” geactiveerd en wordt gelijktijdig de SIAP “akoestische functie” (nagalmverlenging) automatisch gedempt om de verstaanbaarheid van de spreker te optimaliseren. Dit is erg prettig omdat de akoestiek op het moment van spreken aanwezig is, maar automatisch naar het juiste niveau zakt. Het voordeel hiervan is dat de akoestiek niet hoeft te worden uitgeschakeld om een goede verstaanbaarheid te creëren. Het uitschakelen van de akoestiek is zeer ongewenst, omdat dit voor de gemeenschap erg verwarrend kan zijn, dus de ruimte moet blijven klinken zoals het klinkt. 

Samenwerking met bestaande installaties (kerkradio, streamfaciliteiten) kan zowel digitaal als analoog worden gerealiseerd. 

Esthetiek

De microfoons en luidsprekers zijn zo onzichtbaar mogelijk en (verzonken) gemonteerd met veel respect voor de interieuresthetiek. In kerken met een (rijks) monumentaal karakter is discrete integratie extra belangrijk. Dus geen dozen tegen de gewelven of aan de muren (voor zover mogelijk). Onze kennis van kerkgebouwen en ervaring op dit gebied staat garant voor een subtiele en professionele installatie. 

Te veel nagalmtijd / slechte verstaanbaarheid

Kerken die “te veel” nagalmtijd hebben, kunnen mogelijk nog steeds verbetering bereiken met een goed functionerend spraakverbeteringssysteem. Daarnaast hebben we ervaring met zeer galmende kerken bijvoorbeeld met 5,0 seconden nagalmtijd, waarin men voor multifunctioneel gebruik terug wil naar een korte nagalmtijd van bijvoorbeeld 2,0 seconden of zelfs korter voor spraak en versterkt geluid, zoals 1,1 seconde nagalmtijd (bijvoorbeeld. verbouwing gebouw). Hierdoor is spraak- en muziekverbetering weer mogelijk. Vervolgens werd een SIAP-systeem geïnstalleerd om het orgel de oorspronkelijke nagalmtijd van 5,0 seconden te geven, zang 3,0 seconden e.d. Op basis van de wensen en eisen kunnen wij een ontwerp- en adviesrapport samenstellen. Uiteraard worden de mogelijkheden ook (mede) bepaald door eventuele monumentale restricties en ook op dit gebied kunnen wij u adviseren.

Intuitive Control Panel CP03

Kom eens luisteren en word blij!

Neem contact met ons op voor een demonstratie in een kerk die voorzien is van een SIAP systeem.